Drycker med svag alkoholhalt

Motion 1992/93:So265 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, s, fp, kds)

av Karin Israelsson m.fl. (c, m, s, fp, kds)
Under 1992 har det lanserats en del nya drycker på
marknaden, som innehåller starksprit blandat med en
läskedryck. Ett av dessa märken är ''Four Roses'', som
innehåller 18 milliliter whiskey 40% volym blandat med 312
milliliter cola. Alkoholhalten blir därvid 2,25
volymprocent. Drycken tillverkas av Seagram Ehrenhausen
Stmk., Österrike för Heba Trading AB, Ronneby. Priset
ligger närmare 12 kr/burk om 33 cl. En vanlig coladryck
kostar ca 7 kr/burk.
På burken står det att det är whiskey, som normalt skall
beskattas med 176 kr, vilket innebär att 3:17 kr alkoholskatt
undandrages staten. Dessutom innebär det ett brott mot
reklamlagen, eftersom man inte får annonsera i butiker om
alkoholhaltiga drycker.
Försäljningen har uppmärksammats och blivit anmäld
till Konsumentverket och Socialstyrelsen.
Enligt Socialstyrelsen förekom motsvarande drycker
under 1960-talet. Det ledde då till långt gående planer på att
lagstiftningsvägen förhindra fortsatt försäljning. Emellertid
lovade då grossisterna att fortsatt försäljning skulle
upphöra. Därför stiftades ingen lag.
Ifrågavarande exempel kan vara ett dokument på hur de
grossister som idag säger sig vilja hantera marknaden seriöst
om de får sälja alkohol via livsmedelsbutiker. Den
nuvarande distributören uppträder mycket aggressivt och
vill inte respektera den nu gällande överenskommelsen
enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
Försäljningen strider klart mot den nuvarande
alkoholpolitiken, som vill förhindra att ungdomar får
tillgång till alkoholhaltiga drycker. Ingen förälder skulle
förmodligen bjuda ett barn i t.ex. tioårsåldern på 2 cl
whiskey, men butikshandlaren i kvarteret kan göra det
genom försäljning.
Mot ovanstående bakgrund förefaller det rimligt, att det
stiftas en lag, som förbjuder försäljning av läskedrycker,
lättdrycker, som uppblandats med starksprit eller vin.
Försäljningen av öl regleras i gällande lagstiftning, liksom
de s.k. alkoholfria vinerna upp till 2,25 volymprocent.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
det bör stiftas en lag som förbjuder all försäljning i
detaljhandeln samt på restauranger av starksprit och vin,
som uppblandats med läskedrycker i form av buteljerade
varor.

Stockholm den 22 januari 1993

Karin Israelsson (c)

Göran Magnusson (s)

Gudrun Norberg (fp)

Fanny Rizell (kds)

Bertil Danielsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)