Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Kristianstad

Motion 2017/18:253 av Per-Ingvar Johnsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm–Kristianstad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den i Sverige hårdast utnyttjade enkelspåriga järnvägssträckan är mellan Hässleholm och Kristianstad. Det höga utnyttjandet beror på den mycket framgångsrika utbyggnaden av Öresundstågtrafik från Karlskrona via Kristianstad till Hässleholm och vidare till Köpenhamn och av Pågatågstrafik från Blekinge via Kristianstad och Hässleholm till Malmö.

Resandeökningen på Öresundstågen och på Pågatågen har varit mycket hög, men har senaste året vänts till en minskning, eftersom störningar regelmässigt uppkommit på grund av tågtätheten på sträckan Hässleholm–Kristianstad. Störningarna på grund av kapacitetsbegränsningarna påverkar även trafiken på stambanan Malmö–Stockholm.

De framtida behoven av ökad tågtrafik och förbättrad trafikstandard har av Trafikverket bedömts inte kunna tillgodoses utan att dubbelspår byggs på sträckan Hässleholm–Kristianstad. Utbyggnaden har funnits med i en av Trafikverket tidigare upprättad infrastrukturplan. Men denna utbyggnad till dubbelspår Hässleholm–Kristianstad saknas i Trafikverkets senast upprättade infrastrukturplan. En utbyggnad till dubbelspår av järnvägen på sträckan Hässleholm–Kristianstad behöver därför ges en högre prioritet av riksdagen och regeringen.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)