Effekterna av nedläggningar av polisstationer

Motion 2006/07:Ju301 av Tobias Krantz (fp)

av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär hos regeringen en utredning om effekterna av nedläggningar av polisstationer.

Motivering

Under ett decennium, åren 1994–2004, har över 100 polisstationer lagts ned runt om i landet, enligt uppgift från riksdagens utredningstjänst (dnr 2005:18). Det är en utveckling som har skapat stor oro bland annat i Jönköpings län.

Oron gäller inte enbart minskad service och mindre tillgänglighet utan också att effektiviteten i det polisiära arbetet minskar när polisen blir mindre synlig. Vare sig riksdagen eller regeringen fattar naturligtvis några beslut i detalj om vilka polisstationer som ska finnas runt om i landet. Men den bantning av antalet polisstationer som har skett är av så genomgripande karaktär att dess effekter förtjänar att belysas och utvärderas. Utvärderingen bör vara brett upplagd och granska en rad centrala aspekter.

Stockholm den 23 oktober 2006

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)