Effektivare bekämpning av drograttfylleri

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare drogbekämpning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under perioden 20092018 har de anmälda rattfylleribrotten totalt minskat med 13 procent, medan antalet anmälda drograttfylleribrott har ökat med 21 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Mellan 2015 och 2017 skedde nästan en fördubbling av antalet omkomna i drogrelaterade olyckor, från 21 till 40 personer. Brottskategorin trafikbrott är en av de där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

För att framgångsrikt motverka och bekämpa denna kategori brott är de brotts­bekämpande myndigheterna beroende av effektiva metoder. Idag får svenska myndig­heter endast testa för drograttfylleri om misstanke föreligger. Till skillnad från andra nordiska länder och EU-länder har inte myndigheterna tillgång till mätverktyg baserade på salivprov. Mot bakgrund av att såväl drograttfylleriet som drogrelaterade trafik­olyckor med dödlig utgång ökar årligen behöver lagstiftningen ses över. Utgångs­punkten måste vara att ge myndigheterna lagliga möjligheter till snabbtester av drog­rattfylleri, och kravet på misstanke för att få genomföra tester av drograttfylleri bör avskaffas.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)