Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2021/22:3922 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av landsbygdens företag är beroende av Lantmäteriets tjänster, vid exempelvis reglering eller avstyckning. De långa handläggningstiderna, ibland upp till ett år, vid myndigheten har dock visat sig vara ett problem, när fastighetsförsäljningar skjuts på framtiden och generationsväxlingar hänger i luften. Många vittnar också om att även små enkla fastighetsregleringar kan dra iväg i både tid och kostnad. En lösning för att kunna effektivisera verksamheten och korta ner handläggningstiderna och kostnaderna skulle kunna vara att möjliggöra för privata aktörer att uträtta delar av myndighetens uppgifter, för att på så sätt frigöra resurser åt den myndighetsutövning som bör vara Lantmäteriets kärnverksamhet. Därför bör regeringen utreda en privatisering av vissa delar av Lantmäteriets verksamhet och hur det skulle påverka landsbygdens företag.

Kristina Yngwe (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)