Egenanställning

Motion 2007/08:A319 av Hans Rothenberg och Maria Plass (m)

av Hans Rothenberg och Maria Plass (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur människor som är egenanställda kan inkluderas i de olika försäkringssystemen.

Motivering

Många drömmer om att starta ett eget företag men vägen dit kan kännas krånglig och osäker, mycket beroende på att alla de krav som myndigheterna ställer inte är lätta att känna till och hantera för en ny entreprenör.

En tredje väg som förenar företagarens frihet med servicen av att vara anställd är egenanställning. Syftet med egenanställningskonceptet är att erbjuda den enskilde anställning i ett så kallat egenanställningsföretag för att starta, och yrkesmässigt driva, egen företagsverksamhet utan F-skattsedel. Arbetsgivaransvaret överlåts på egenanställningsföretaget som administrerar skatter, sociala avgifter, faktureringar, lön och försäkringar. De egenanställda får helt ägna sig åt sin affärsidé och bidrar därmed till att både öka arbetskraftsutbudet och minska arbetslösheten och svartjobben. Ett flertal egenanställningsföretag växer fram i Sverige där entreprenören kan förena företagarens frihet med servicen av att vara anställd.

Egenanställda är dock en grupp som inte finner sin naturliga plats i de svenska regelverken där fast anställning och månadslön utgör norm för tillämpningen. Vid arbetslöshet är egenanställda systematiskt missgynnade. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning tillåter i dag inte att en uppdragstagare vid ett egenanställningsföretag får a-kasseersättning vid perioder av arbetslöshet. Detta förhållande minskar incitamenten att gå från arbetslöshet till egenanställning eftersom tryggheten saknas om arbetslöshet eller sjukdom inträffar.

Förutsättningarna för de egenanställda skulle väsentligt förbättras om de kan införlivas som en naturlig del i de olika försäkringssystemen. Därmed skulle många fler vilja bli egenanställda, vilket ökar sysselsättningen och minskar såväl utanförskapet som bidragsberoendet.

En utredning bör därför se över hur egenanställda kan inkluderas i de olika försäkringssystemen.

Stockholm den 1 oktober 2007

Hans Rothenberg (m)

Maria Plass (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)