Egenavgifter för egenföretagarna

Motion 2005/06:Sf286 av Per Bill (m)

av Per Bill (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en halvering av egenavgifterna för egenföretagare.

Motivering

Sverige behöver fler entreprenörer. Det är nödvändigt om vårt land skall bli ett dynamiskt och framåtskridande samhälle. Fler människor bör bli företagare. Då realiseras idéer, nya spännande lösningar prövas och människor och samhälle berikas. I entreprenörsandan ligger två viktiga komponenter: Dels strävan efter ekonomiskt oberoende; att bygga en verksamhet på en idé och därmed göra sig själv och andra rika, dels strävan efter oberoende; som egenföretagare är människan verkligen sin egen lyckas smed.

Verklig tillväxt skapas av kreativa människor som startar och driver företag. Mona Sahlin har kallat småföretagarna för vår tids hjältar. Det låter bra, men regeringen gör dessvärre alldeles för lite för att uppmuntra och underlätta företagande.

Svenska egenföretagare möter en mängd problem som har att göra med omständlig byråkrati, onödiga regler och ogynnsamma villkor.

Om en egenföretagare blir arbetslös, utan uppdrag eller kunder, och har en a-kasseförsäkring kan den ej utnyttjas utan att företaget förklaras vilande eller avregistreras. Det innebär att ingen aktivitet får ske i företaget, t.ex. att söka upp nya uppdrag och kunder. Det är ingen bra regel därför att följden av den blir att många företag tvingas gå i konkurs och egenföretagaren blir kvar längre i arbetslöshet än nödvändigt eller hänvisas till att vara anställd av någon annan.

Egenföretagarna har svårt att utjämna inkomster över åren. Ett framgångsrikt år blir väldigt hårt beskattat, vilket lämnar lite över som reserv om kommande år blir sämre.

De största hindren för egenföretagarna är de höga skatterna. Tabellen visar skattekilarna för en egenföretagare med en lön på 15 000 kr i månaden.

Nettolön

10 365 kr

10 565 kr

Bruttolön

15 000 kr

15 351 kr

Egenavgifter: 31,01%

4 651 kr

4 760 kr

Fakturera,exkl.. moms

19.651 kr

20.111 kr

Fakturera, inkl. moms

24 564 kr

25 139 kr

Exemplet illustrerar det orimliga i systemet. För att en egenföretagare skall kunna lyfta en bruttolön på 15 000 kr i månaden måste han fakturera 24 564 kr, inklusive moms. Hans nettolön blir då 10 365 kr. Skillnaden mellan vad egenföretagaren får i sin plånbok och vad kunden betalar är 14 199 kr. En skatte­kil på nästan 58 %.

För att få ytterligare 200 kronor i plånboken måste egenföretagaren fakturera 25 139 kr, dvs. 575 kr mer. Det ger en marginaleffekt på 62,5 %. Det kan möjligen förklara de höga incitamenten att arbeta svart i stället.

Om Sverige skall bli det innovativa nyföretagarland som är nödvändigt och önskvärt måste villkoren för egenföretagare förbättras. Ett första steg kan vara att halvera deras egenavgifter. Detta skulle ge följande effekt på exemplet ovan:

Nettolön

10 365 kr

10 565 kr

Bruttolön

15 000 kr

15 351 kr

Egenavgifter: 15,5%

2 325 kr

2 379 kr

Fakturera, exkl. moms

17 325 kr

17 730 kr

Fakturera, inkl. moms

21 656 kr

22 162 kr

Med halverade egenavgifter kan företagaren fakturera 2 908 kr mindre för att få ut motsvarande lön. Det sänker hans reella skatt till 11 291 kr, vilket innebär 52 % i stället för 58.

För att få ytterligare 200 kr i plånboken behöver egenföretagaren nu bara fakturera 506 kr mer, vilket sänker marginaleffekten till 60 %. Långt ifrån tillräckligt men ändå en början.

På sikt krävs det omfattande skattesänkningar för att trygga bättre och friare villkor för medborgarna. Sänkningen av egenavgifterna är dock en åtgärd som är enkel och möjlig att genomföra redan i morgon.

Stockholm den 2 oktober 2005

Per Bill (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare