Eget utträde

Motion 2020/21:545 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eget utträde ska vara kostnadsfritt hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen startas företag av entreprenörer som enskilt eller tillsammans väljer att ta socia­la såväl som ekonomiska risker för att förverkliga sina affärsidéer. I vissa fall kan detta vara ett beslut som lönar sig medan det i andra fall kan leda till att företagare väljer att återgå som anställda på grund av ekonomiska svårigheter.

För att anmäla en egen avgång ur en aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels-/kommanditbolag så krävs det att anmälaren (den som väljer att avgå) betalar in en avgift mellan 300–900 kronor som skiljer sig beroende på bolags­form och anmälningssätt. Detta slår i sin tur särskilt hårt mot entreprenörer i de mindre företagen som blir tvungna att använda sin, ofta knappa, privata ekonomi för att betala för sitt eget utträde ur företaget. Kostnaden för eget utträde bör således helt tas bort.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)