Ekonomisk politik för jobb och tillväxt

Motion 1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

? Folkpartiet föreslår att de förestående skattesamtalen mellan partierna
leder fram till en överenskommelse om en skattereform i fyra steg med
skattesänkningar på ca 65 miljarder kronor. Vid god tillväxt kan
reformen genomföras i sin helhet under mandatperioden. Målet skall vara
att öka förutsättningarna för nya jobb, öka tillväxten och minska
bidragsberoendet. Reformen föreslås finansierad genom besparingar och
ekonomisk tillväxt. En viktig princip är att de delar som betyder mest för
tillväxten skall genomföras först och finansieras genom besparingar.
Takten i genomförandet av övriga delar blir beroende av statsfinansernas
utveckling.
?
? Folkpartiet föreslår att den nya skattereformen bl a ges följande inslag:
Sänkta inkomstskatter (3 000 kr per person och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (65)