Ekonomisk politik

Motion 1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Sammanfattning
I denna motion redovisar vi Centerpartiets ekonomiska politik och vårt alter-
nativ till regeringens budgetproposition. Det ekonomiska utgångsläget för
Sverige är gott. Budgeten har genom den viktiga saneringen av statsfinanser-
na, där Centerpartiet tog budgetansvar, nu kommit i balans. Budgetunder-
skott har vänts i budgetöverskott. Osäkerheten är dock stor på de finansiella
marknaderna i världen.
Centerpartiet eftersträvar en stark svensk ekonomi med sunda stats-
finanser, rörlig växelkurs och tillväxt. En reformering av arbetsmarknaden
måste ske. Det ger grund för Sverige att driva en trovärdig ekonomisk
politisk utanför EMU. Centerpartiets betänkligheter mot EMU är av ekono-
misk och demokratisk karaktär. Det är viktigt att Sverige agerar så att valuta-
unionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (86)