Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Utgiftsområde 12

Motion 2003/04:Sf404 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:Sf404

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Utgiftsområde 12

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Familjen är samhällets bas 7

4.1 Vad är en familj? 7

4.2 Familjen är viktig 7

4.2.1 Familjens betydelse för människans grundläggande behov 7

4.2.2 Familjens betydelse för det lilla barnet 7

4.2.3 Familjens betydelse i det förebyggande arbetet 8

4.2.4 Familjens betydelse i ungdomars identitetsutveckling 8

4.2.5 Familjens betydelse för gemenskap över generationerna 8

4.3 Barnen behöver båda sina föräldrar – även om de separerar 8

4.4 Enastående ensamstående 9

5 Stöd föräldrarna! 10

5.1 Uppvärdera föräldrarollen 10

5.2 Stabila
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)