Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:1836

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

En mer human sjukförsäkring

1 Högre kvalité i utredningar

2 Begreppet normalt förekommande arbete

3 Undantag vid tidsgränser

4 Humanare bedömning för pensionärer

5 Stärkta möjligheter till rehabiliteringsplan och rehabiliteringsersättning

6 Ökat stöd vid omställning

7 Höja taket för bostadstillägg för den med sjuk- och aktivitetsersättning

8 Återinför tillfällig sjukersättning

9 Stärk sjukersättningen

10 Skräddarsydd sjukskrivningsgrad

11 Flexibel sjukskrivning

12 Ökad kompetens och stärkt stöd vid psykisk ohälsa

13 Parlamentarisk kommitté

14 Det ska löna sig att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)