Elsparkcyklar

Motion 2021/22:1236 av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S)

av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra en översyn av regelverken för elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har blivit väldigt populärt med att använda elsparkcyklar, och det blir allt vanligare i större städer att det finns olika företag som hyr ut för en kortare eller längre sträcka.

Det finns regler som gäller för de olika typer av elsparkcyklar som finns idag och det ställer också olika krav på de som ska använda dem. Regler för en del elsparkcyklar är desamma som för cykel, men man får inte skjutsa.

Om elsparkcykeln går fortare än 20km/timmen eller har en starkare motor än 250 watt gäller helt andra regler. Då räknas den inte som en cykel utan kan bedömas som en moped och då krävs förarbehörighet. Det är ibland oklart vad som gäller.

Många barn och ungdomar färdas på elsparkcyklarna men de är kanske inte alltid medvetna om vilka regler som gäller för just den modellen. Det är den som kör elsparkcykeln som har ansvar att veta vilka regler som gäller för just den valda modellen.

Det är inte ovanligt att man ser mer än en person färdas på elsparkcykeln och det är inte ovanligt att man ser att vuxna och ungdomar skjutsar barn, vilket man inte får, och är man under 15 år krävs det att man bär hjälm.

Vi ser allt fler olyckor som händer där elsparkcyklar är inblandade och det finns mycket okunskap vilka regler som gäller. Vuxna skjutsar sina barn, ungdomar tar med en kompis på en tur och de flesta använder inte hjälm. Många upplever att elsparkcyklarna ligger slängda på trottoarer eller är parkerade på olämpliga platser. Då elsparkcyklarna färdas väldigt tyst fram på gång och cykelbanor så kan det bidra till att öka olycksrisker för gångtrafikanter.

Det behövs en översyn över regelverk och eventuell förändring av lagstiftningen för att öka tydligheten kring vilket ansvar var och en har som kör och vilket ansvar som förväntas på den som hyr ut elsparkcyklar för att förhindra olyckor.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)