Elsparkcyklar

Motion 2021/22:1251 av Joakim Sandell (S)

av Joakim Sandell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En elsparkcykel kan vara ett alldeles utmärkt sätt att ta sig fram på om den används på rätt sätt. Det går snabbt och smidigt att röra sig från en plats till en annan utan att behöva planera resan i större utsträckning. Ofta finns en elsparkcykel i närheten. I en stad med korta avstånd skulle elsparkcyklar kunna vara ett bra komplement till vanliga cyklar, bussar eller tåg, men alltför ofta är de parkerade på högst olämpliga ställen eller så ligger de slängda på gång- och cykelbanor, något som gör det svårt för den som är ute och går. Särskilt problematiskt är det för dem som är synskadade eller använder sig av rullstol eller rollator. Det händer dessutom att elsparkcyklar far fram på ett sådant sätt att såväl de som kör dem som människor runt omkring riskerar att skadas allvarligt. Andra sätt att använda elsparkcyklar på är rentav olagliga, som till exempel att åka två personer på en elsparkcykel.

Det är många med mig som har fått nog. I till exempel Malmö har antalet anmälningar som gäller felparkerade elsparkcyklar ökat markant, särskilt under sommaren. Kaoset som felparkerade elsparkcyklar orsakar måste få ett slut. Riksdagen måste ge landets kommuner rätt verktyg för att kunna vidta tillräckliga åtgärder och regelverket för vad en kommun får lov att göra behöver förtydligas.

Inom ramen för vad som är möjligt idag har Malmö stad infört en rad åtgärder för att få bättre ordning på de problem som uppstår när elsparkcyklar parkeras på olämpliga ställen. I Malmö beslagtas felparkerade elsparkcyklar. De forslas bort och måste lösas ut av de bolag som hyr ut dem. I stadens centrala delar finns särskilda parkeringszoner med uppmaning att ställa elsparkcyklar just där. Tekniska nämnden har även fattat beslut om att uthyrare måste ansöka om tillstånd och betala en årlig avgift. Efter larm från förskolor och skolor har kommunen infört ett stopp för elsparkcyklar på kommunala förskolor, skolor, gymnasium och skolgårdar.

Men det räcker inte. I sommar har vi i Malmö kunnat se en tydlig ökning av antalet klagomål på elsparkcyklar och hur de framförs. Under förra sommaren och den gångna vintern gjordes knappt 50 anmälningar, i sommar har det gjorts över 300 anmälningar till kommunen.

För att komma till rätta med detta föreslår jag:

  • ett förbud mot all parkering av elsparkcyklar. Undantag ska vara särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar likt de som finns för hyrcyklar idag.
  • ett förbud mot att köra elsparkcyklar på platser där många människor rör sig, till exempel på gågator, torg, i parker och längst stränder.
  • ett förbud mot att köra elsparkcyklar på trottoarer.
  • ett tak för antalet elsparkcyklar. Det ska inte vara fritt fram för uthyrarna att sätta ut hur många som helst.
  • en åldersgräns för att få lov att köra elsparkcykel samt hjälmtvång. Den som kör elsparkcykel på ett olagligt sätt ska få dryga böter. 

Jag är inte på något sätt emot nya, innovativa lösningar för att ta sig fram. Tvärtom. Rätt använt, med visad hänsyn till andra, är det hur smart som helst. Allt för att öka framkomligheten!

Joakim Sandell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)