EMU

Motion 2002/03:Fi274 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi274

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

EMU

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 13

2 Förslag till riksdagsbeslut 14

3 Inledning 14

4 Demokratiska och politiska aspekter 15

4.1 Ett steg på väg mot en EU-stat 15

4.2 Maastrichtfördraget 16

4.3 Europeiska centralbankssystemet ECBS 17

4.4 En självständig penningpolitik 19

4.5 EMU – ett miljöfientligt projekt 20

4.6 EMU och den fria rörligheten 20

4.7 EMU och växlingsproblematiken 21

4.8 Sveriges inflytande i EU 21

4.9 EMU och ekonomiska sanktioner 22

5 Ekonomiska aspekter 23

5.1 EMU är inget optimalt valutaområde 23

5.2 EMU missgynnar periferin 24

5.3 Fördelningspolitiska effekter 26

5.4 Valutastabilitet 26

5.5 Flexibel arbetsmarknad 27

6 Folkomröstning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)