En aktiv industripolitik

Motion 2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3199

av Birger Lahti m.fl. (V)

En aktiv industripolitik

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Svensk industri och dess fördelar

4 En hållbar mineralpolitik

4.1 Behovet av mineraler för omställningen

4.2 Orterna bör få tillbaka

4.3 Olika intressens tillvaratagande

4.4 Åtgärder bör vidtas för att förhindra import av batterimetaller som inte är socialt hållbart producerade

5 En hållbar stålproduktion

6 Industri och energi

6.1 Energiförsörjning

6.2 Utbyggnad av vindkraft

6.3 Biogas

6.4 Vätgas

6.5 Elnäten

6.6 Vattenfall

7 Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri med hög förädlingsgrad

8 Import och export

9 Forskning och utveckling

10 Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

1  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)
Behandlas i betänkande (13)