En aktiv industripolitik

Motion 2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3199

av Birger Lahti m.fl. (V)

En aktiv industripolitik

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Svensk industri och dess fördelar

4En hållbar mineralpolitik

4.1Behovet av mineraler för omställningen

4.2Orterna bör få tillbaka

4.3Olika intressens tillvaratagande

4.4Åtgärder bör vidtas för att förhindra import av batterimetaller som inte är socialt hållbart producerade

5En hållbar stålproduktion

6Industri och energi

6.1Energiförsörjning

6.2Utbyggnad av vindkraft

6.3Biogas

6.4Vätgas

6.5Elnäten

6.6Vattenfall

7Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri med hög förädlingsgrad

8Import och export

9Forskning och utveckling

10Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

1       
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)
Behandlas i betänkande (13)