En äldrepolitik att lita på

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3203

av Ebba Busch m.fl. (KD)

En äldrepolitik att lita på

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Äldreomsorg

1.1 Förstärk den kommunala hälso- och sjukvården

1.2 Äldreboendegaranti

1.3 Personalens arbetsvillkor

1.3.1 Förbättrade arbetsvillkor

1.3.2 Kompetensutveckling

1.4 Värdighetsgaranti

1.5 Insatser utan biståndsbedömning

2 Nationellt forskningsprogram för att stärka äldres hälsa

3 Demensvård

4 Måltidslyft

5 Förebygg osteoporos

6 Äldresamtal för god fysisk och psykisk hälsa

7 Seniorhälsa för att främja fysisk aktivitet

8 Anhörigvård

8.1.1 Stöd till anhöriga

8.1.2 Vård av förälder (VAF-dagar)

9 Vaccinationer

10 Arbetsmiljöbrister

11 Fond för idéburen vård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)