En äldrepolitik att lita på

Motion 2021/22:4170 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4170

av Ebba Busch m.fl. (KD)

En äldrepolitik att lita på

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1. Äldreomsorg

1.1 Förstärk den kommunala hälso- och sjukvården

1.2 Äldreboendegaranti

1.3 Personalens arbetsvillkor

Minska antalet delade turer

Förbättra personalkontinuiteten

Bättre villkor för personal inom äldreomsorgen genom prestationsbundet stöd

1.4 Värdighetsgaranti

1.5 Insatser utan biståndsbedömning

2. Nationellt forskningsprogram för att stärka äldres hälsa

4. Måltidslyft

5. Förebygg osteoporos

6. Äldresamtal för god fysisk och psykisk hälsa

7. Seniorhälsa för att främja fysisk aktivitet

8. Anhörigvård

Stöd till anhöriga

Vård av förälder (VAF-dagar)

9. Vaccinationer

10.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)