En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:3890

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

En ansvarsfull invandringspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotflyktingar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lista över säkra länder och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om synnerligen ömmande omständigheter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportörsansvar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)