En ansvarsfull politik för jobb & välfärd

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi270

av Mona Sahlin m.fl. (s)

En ansvarsfull politik för jobb välfärd

s33000

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 6

1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11

1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11

1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11

1.1.2 Allvarliga ekonomiska misstag från regeringen 12

1.1.3 Moderaterna vill ha mer av samma misslyckade politik 13

1.2 Jobben välfärden först 14

1.2.1 Jobben går före stora skattesänkningar 14

1.2.2 Välfärd och rättvisa går före stora skattesänkningar 16

2 Det ekonomiska läget 18

2.1 Global finansiell kris 18

2.2 En osäker omvärld 18

2.3 Beredskapen ska vara på topp 20

2.4 Ett gynnsamt utgångsläge 20

2.5 Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (95)