En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A10 av Thomas Östros och Mats Berglind (s)

av Thomas Östros och Mats Berglind (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

I regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete vill regeringen trots kraftiga protester från studentorganisationerna i landet ta bort studerandevillkoret. Det innebär att möjligheten att kvalificera sig till arbetslöshetsersättning genom studier försvinner.

Idag är det många nyutexaminerade studenter som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och därför är studerandevillkoret oerhört viktigt för de studenter som står mittemellan avslutade studier och arbete.

Att ta bort studerandevillkoret är att sända fel signaler till landets studenter. Fler studenter tvingas leva på socialbidrag eller finansiera sitt arbetssökande genom fortsatta studier. Är inte det att frångå arbetslinjen? Sveriges Kommuner och Landsting varnar också för följderna av att ta bort studerandevillkoret, vilket kan innebära att upp till 38 000 nyligen studerande riskerar att övergå till försörjningsstöd. Det innebär ökade kostnader för landets kommuner, enligt SKL uppskattas de till cirka en halv miljard kronor.

Det här kan slå hårt mot en kommun som Uppsala med två universitet. Enligt en rapport från inspektionen för arbetslöshetsförsäkring har cirka 1 100 personer idag ersättning enligt studerandevillkoret i Uppsala län. Tar man bort studerandevillkoret kan minst lika många på sikt stå utan inkomst.

Vi socialdemokrater från Uppsala län kan inte acceptera att regeringen nu vill försämra för de arbetssökande studenter som redan idag har det svårt att klara sin vardagsekonomi. Därför menar vi att studerandevillkoret ska bibehållas i sin nuvarande form.

Stockholm den 30 november 2006

Thomas Östros (s)

Mats Berglind (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)