En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A13 av Christina Axelsson och Sonia Karlsson (s)

av Christina Axelsson och Sonia Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens propostion 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Regeringen ger i sin proposition många förslag på att försämra villkoren för dem som har drabbats av arbetslöshet samt försvåra för arbetstagarna att kunna uppfylla försäkringsvillkoren. Vi anser att dessa förslag i stor utsträckning försämrar för kvinnor på arbetsmarknaden och därför bör riksdagen avslå propositionen.

Antalet sysselsatta var enligt SCB 4 384 000 i oktober månad. Det är en ökning med 146 000 sedan oktober 2005. Andelen sysselsatta kvinnor var något lägre än männen, men även kvinnors sysselsättning har ökat markant det senaste året. Samtidigt kan vi ta del av siffror från AMS som visar att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick under oktober till 53 000, drygt 21 000 fler än för ett år sedan. Obalanstalet fortsätter att sjunka. I oktober uppgick det till 7,4 procent, vilket motsvarar knappt 336 000 personer. Jämfört med förra året är det en minskning med 0,6 procentenheter eller 23 000 personer. Det är fortfarande männens obalanstal som går ner snabbast. Antalet har minskat med 17 000 på ett år. Antalet kvinnor i obalansen gick ner med 6 000 personer. Det är dock fortfarande fler män än kvinnor som är arbetslösa eller programdeltagare – i oktober närmare 175 000 män och 161 000 kvinnor.

Även om det ljusnar på arbetsmarknaden är det fortfarande över 100 000 kvinnor som deltidsmarkerar, alltså är ofrivilligt deltids- eller timanställda. De vill och kan arbeta mer. Deras möjligheter till försörjning via a-kassan urholkas nu drastiskt. Genom att försämra inträdesmöjligheterna med att skärpa arbetsvillkoren stängs många, framför allt kvinnor, ute. Kvinnor i vården som har en sysselsättningsgrad på 50 procent arbetar inte 20 timmar i veckan eftersom snittveckoarbetstiden enligt avtal är 38,25 tim/vecka för en heltidsanställd på rullande schema. Enligt SCB har 5,1 procent bland kvinnliga förvärvsarbetande en överenskommen arbetstid om mindre än 80 timmar per månad.

Timanställda kvinnor för en oregelbunden tillvaro och kommer ofta heller inte upp till de stipulerade 80 timmarna i månaden. Kvinnor som arbetar deltid och som varit hemma på grund av egen eller barns sjukdom uppfyller heller inte de nya kraven för arbetsvillkoret. Det är kvinnor som oftast arbetar deltid, och det är kvinnor som till största delen är hemma för tillfälligt vård av barn.

Det nya sättet att beräkna a-kassans storlek missgynnar dem som gått från deltid till heltid och sedan blivit arbetslösa – alltså oftare kvinnor än män, då kvinnor många gånger får ett deltidsarbete eller timanställning till att börja med.

Med de låga löner som många kvinnor har blir avgiften procentuellt högre. Avgiften för försäkringen kommer att höjas upp till 300 kr i månaden. 300 kr känns betydligt mer för en som tjänar 10 000 kr i månaden än för en som tjänar 25 000. Det jobbavdrag som den borgerliga regeringen säger ska överkompensera den ökade avgiften räcker inte för att täcka de ökade försäkringskostnaderna om personen arbetar deltid. Eftersom det är flest kvinnor som arbetar deltid är det också kvinnorna som missgynnas mest av de ökade avgifterna.

Stockholm den 30 november 2006

Christina Axelsson (s)

Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)