En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A14 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

En arbetslöshetsersättning för arbete skall bygga på att personen som blir utan arbete har chans att återkomma i arbete. Människor skall inte behöva gå från hem och hus.

Vårt samhälle utvecklas och förändras ständigt. Industrisamhället har utvecklats och vi har gått mot en mer datoriserad värld där mycket av det vi människor tidigare gjort numera görs av maskiner. Globaliseringen gör också att vi människor i världen kommer varandra närmare. Varor och tjänster ändrar mönster.

Produktionen förändras och att då som den borgerliga regeringen gör i sin proposition En arbetslöshetsförsäkring för arbete straffa arbetarna för utvecklingen är katastrofalt.

En samhällsutveckling bygger på att människor känner trygghet och vill förändring och att då försämra möjligheten och förutsättningarna för omskolning och därigenom försvåra för arbetstagarna och arbetsgivarna att få tag på arbetskraft är ett märkligt fenomen att möta framtiden på och visar på en kortsiktig strategi.

Att genom försämringar i arbetslöshetförsäkringen ställa stora grupper utan försäkringen genom att förändra arbetstidsmått är från jämställdhetssynpunkt katastrofalt. Det är helt förkastligt och ett rent kvinnofientligt sätt att tänka. En arbetslöshetsersättning som bygger på gammalt klass- och könsperspektiv är inget vi kan ställa oss bakom och därför yrkar vi avslag på propositionen.

Stockholm den 30 november 2006

Siw Wittgren-Ahl (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)