En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A18 av Josefin Brink m.fl. (v)

av Josefin Brink m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:A18

av Josefin Brink m.fl. (v)

En arbetslöshetsförsäkring för arbete

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 2

4 Nya regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring 4

4.1 Sänkta ersättningsnivåer leder till låglönejobb 5

4.2 Arbetsvillkoret 6

4.3 Studerandevillkoret 7

4.4 Den överhoppningsbara tiden 8

4.5 Normalarbetstidens beräkning 9

5 Nya regler i lagen om arbetslöshetskassor 9

5.1 Avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa 10

5.2 Avgifter påverkar anslutningsgraden i fackförening och a-kassa 11

6 Konsekvenserna av regeringens politik 11

6.1 Ekonomiska konsekvenser 11

7 Ärendet och dess beredning 12

7.1 Remissinstanserna är kritiska 12

7.2 Betydelsen av regeringens beredning 13

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-12-01 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (2)