med anledning av prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A7 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Arbetsmarknadspolitiken är en grundläggande del av den ekonomiska politiken. Utan en bra och effektiv arbetsmarknadspolitik försämras arbetsmarknadens funktionssätt, och vi riskerar att få flaskhalsproblem vilket kan leda till inflation och i förlängningen till försämrad konkurrenskraft. Slutresultatet blir att enskilda människor drabbas.

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb måste fungera. Att rusta människor för att kunna ta de jobb som växer fram tillsammans med kraftfulla insatser för grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden är den ena grundstenen för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken.

Den andra grundstenen är arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningar på höga nivåer och villkor i övrigt som är rimliga utifrån den enskildes utgångspunkt gör att människor blir öppnare för den globaliserade ekonomin och att våga gå från det gamla till det nya.

De förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som den moderatledda regeringen nu lagt fram driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Det blir ökad otrygghet med försämrade ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen vilket leder till en försvagad omställningsförmåga i den svenska ekonomin.

Vi socialdemokrater har i en kommittémotion redovisat vår uppfattning om arbetslöshetsförsäkringen och varför riksdagen bör avslå propositionen. Vi vill i den här motionen särskilt peka på några punkter.

I Kalmar län ligger arbetslösheten fortfarande över riksgenomsnittet. Regeringens förslag kommer därför att slå hårt mot många innevånare som är boende där.

När regeringen dessutom rustar ned arbetsmarknadspolitiken innebär det att arbetskraften kommer att vara sämre rustad att ta de nya jobb som kommer i Kalmar län. Regeringens så kallade jobbpolitik får därför negativa effekter på två sätt. Den drabbar de arbetslösa hårt och den gör det svårare för dem att ta sig ur arbetslösheten då förutsättningarna till ny utbildning som skall passa de nya jobben försvinner.

Stockholm den 30 november 2006

Krister Örnfjäder (s)

Håkan Juholt (s)

Désirée Liljevall (s)

Lena Hallengren (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)