En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A8 av Christer Engelhardt (s)

av Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Motivering

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition, 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete, om förändringar i a-kassan. Regeringen menar här att en alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar att motverka människors vilja att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete. Jag delar absolut inte regeringens uppfattning.

Arbetsmarknadspolitiken är en grundläggande del av den ekonomiska politiken. Utan en bra och effektiv arbetsmarknadspolitik försämras arbetsmarknadens funktionssätt och vi riskerar att få ett flaskhalsproblem. Det kan leda till inflation och, i förlängningen, till en försämrad konkurrenskraft. Arbetslöshetsförsäkringen är en grundsten för en trygg arbetsmarknadspolitik. Trygga ersättningsnivåer och rimliga villkor utifrån den enskildes utgångspunkt gör att människor blir öppnare för den globaliserade ekonomin och vågar gå från det gamla till det nya.

De förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som den moderatledda regeringen nu lagt fram driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Jag är övertygad om att det blir ökad otrygghet med försämrade ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen vilket leder till en försvagad omställningsförmåga såväl hos den enskilde som i den svenska ekonomin.

Med regeringens förslag får bara en av tio 80 procents ersättning vid arbetslöshet. Bara de som tjänar 16 000 kronor i månaden kommer att ersättas fullt ut vid arbetslöshet. Nästa år får endast löntagare som har en månadslön upp till 18 700 kronor ett 80-procentigt inkomstskydd. Arbetslöshetsförsäkringen håller gradvis på att bli en grundtrygghetsförsäkring. Om två decennier får ingen arbetslös högre ersättning än socialbidragstagaren. Det visar LO:s beräkningar av effekterna av regeringens arbetsmarknadspolitik. Facket kan inte samverka med regeringen om lägre löner och ersättningsnivåer för sina medlemmar.

LO-förbunden på Gotland reagerar starkt mot regeringens förslag och understryker att a-kassan har en stor regionalpolitisk betydelse. En trygg och stabil arbetslöshetsförsäkring innebär till exempel att man kan bo kvar i glesbygd längre innan man kanske kan bli tvungen att flytta och därmed kanske riva upp familjen från dess rötter. Med ändrade regler tror jag precis som LO-förbunden på Gotland att det kan leda till en snabbare avbefolkning av landsbygden.

Förslaget till förändringar i a-kassan berör även de på Gotland frekventa säsongsanställda, som delar av året går arbetslösa, exempelvis i turistnäringen, kulturarbetare och så vidare.

Även TCO har reagerat starkt, inte minst de gotländska TCO-förbunden som berättar att förslaget resulterar i ett försämrat inkomstskydd via a-kassan för åtta av tio heltidsarbetande TCO:are på Gotland. Hela 72 procent av dem som jobbar heltid på Gotland är medlemmar i något av TCO:s medlemsförbund, och de får redan idag ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön i a-kassa vid arbetslöshet. Regeringens förslag innebär att ännu fler, totalt 84 procent, får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön.

Bara på Gotland drabbas de runt 1 500 människor som har a-kassa idag av sänkt ersättning till följd av regeringens politik. Det är de som är arbetslösa idag. Men förslaget kan drabba alla som är med i a-kassan och potentiellt sett kan mista sitt jobb.

Vi socialdemokrater vill att taket i a-kassan ska höjas så att fler får ut 80 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Det är inte rimligt att arbetslöshet ska innebära att människors privatekonomi plötsligt förändras radikalt.

Allra hårdast slår regeringens förslag till förändringar mot dem vars hushållsekonomi redan är ansträngd.

Jag yrkar därför avslag på regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Stockholm den 30 november 2006

Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)