En arbetsrätt för starka och trygga löntagare

Motion 2022/23:611 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:611

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En arbetsrätt för starka och trygga löntagare

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Minska de otrygga anställningarna

4.1Objektiva skäl för alla visstidsanställningar

4.2Skydd mot missbruk av intermittenta anställningar

4.3Utred konsekvenserna för anställningstryggheten för visstidsanställda

4.4Företrädesrätt till återanställning

4.5Tydligare personsamband vid vikariat

4.6Skyddad sysselsättningsgrad mot s.k. hyvling

4.7Tydligare reglering av provanställning

4.8Förbättrat anställningsskydd för lärare på konstnärliga högskolor

5Turordning vid uppsägning

5.1Avskaffa möjligheten att göra ensidiga undantag från turordningen

6Stärkt reglering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)