En cykelvänlig tågresa även inom Sverige

Motion 2020/21:1952 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en cykelvänlig tågresa även inom Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta tågoperatörer erbjuder möjligheten att ta med sin cykel men inte statligt ägda SJ. För mig ter det sig märkligt att Sverige inte kan erbjuda sina turister att varva tåg och cykelupplevelser. Inom EU har Europarlamentets utskott för transport och turism (TRAN) röstat igenom ett förslag att alla europeiska tågoperatörer måste tillåta minst åtta cyklar på varje lokal- och regiontåg. För att få en cykelvänlig tågresa borde det vara ett krav vid upphandling att det ska erbjudas möjlighet att ta med sin cykel i faktisk storlek. I dagsläget går det att ta med en cykel på SJ om den nedmonteras och fraktas i en cykelväska. Detta fungerar inte om du använder cyklingen tillsammans med tågresan som pendelmöjlighet för att ta dig till ditt arbete.

För att få en ökad cykelturism samt en ökad cykelpendling vore det rimligt att samtliga tåg i Sverige erbjuder ett visst antal cykelplatser.

 

 

Ulrika Jörgensen (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)