En differentierad tullsats för en förbättrad miljö

Motion 2021/22:2493 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjliga lösningar för en differentierad tullsats för en förbättrad miljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tulltaxan är en EU-gemensam förteckning över tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser, varuhandböcker med mera. På grund av en ökad internethandel skickas många varor över våra gränser vilket också medför ökade transporter. I dagsläget finns många bilar som går över gränsen som inte har full last. Om logistiken för sändningarna, även mellan olika bolag, vore bättre skulle det gå att fylla upp varje transport bättre. Som incitament skulle exempelvis en fullt lastad transport kunna få betala en lägre tull per kg än en transport som har stort utrymme kvar i sin bil.

Vill vi på allvar förändra beteenden och minska klimatpåverkan behöver vi göra en mängd saker, bland annat minska utsläppen. Att differentiera taxan i tull till förmån för det som minskar antalet transporter vore en bra morot i rätt riktning.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)