En effektivare narkotikaklassning

Motion 2009/10:So283 av Jan-Evert Rådhström (m)

av Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klassificering av droger.

Motivering

I narkotikautredningen som presenterades 2008 behandlas ett antal olika frågor om narkotika, narkotikaprekursorer (dvs. ämnen som kan omvandlas till narkotika), hälsofarliga varor, dopningsmedel och s.k. flyktiga ämnen som kan användas vid sniffning. Utredningen föreslår ingen ändring i sättet att fastställa vad som är narkotika, hälsofarliga varor och dopningsmedel. Dock föreslås en effektivisering av Statens folkhälsoinstituts (FHI) och Läkemedels­verkets arbete med att utreda och till regeringen anmäla vilka ämnen som bör klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor.

Dessutom föreslås att en ny lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser införs till skydd för enskildas liv och hälsa, mot skador av sådana varor som regeringen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsofarlig vara. Som förutsättningar för skyddsomhändertagande föreslås bl.a. gälla att varan har sådana egenskaper eller effekter som avses i narkotikastrafflagen eller sådana egenskaper som avses i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt att det av omständigheter i det enskilda fallet kan antas att varan är avsedd att brukas så att den kan förorsaka skada eller dödsfall. Beslut om skyddsomhändertagande ska fattas av allmän åklagare och ska kunna överprövas av allmän domstol.

Jag välkomnar utredningens förslag. Det är ett bra steg i rätt riktning, men bör vara ännu mer förankrat i den existerande verkligheten, inte minst med tanke på att liv skördas under tiden som problematiken utreds.

Nyligen narkotikaklassades designerdrogen mefedron, populärt kallad ”krabba”. Men det går fort i narkotikasvängen. En designad drog som blivit klassad som narkotika designas snabbt om, får lite annorlunda kemiskt innehåll och är då per definition inte längre narkotika. Nu har mefedrons ersättare, metedron, förmodligen skördat sina första offer. När mefedron narkotikaklassades i maj 2009 var ”marknaden” redan förberedd – en molekylär förändring var allt som krävdes för att framställa ett nytt, syntetisk pulver med samma effekter: metedron. Och allt är lagligt och handeln sker nästan uteslutande på Internet.

För att förhindra att fler varianter av mefedron skapas bör det vara möjligt att klassificera hela ”familjer” av preparat samtidigt. Det skulle omedelbart försvåra för producenterna av nätdrogerna då ett preparat inte per omgående skulle kunna ersätta ett annat.

Stockholm den 30 september 2009

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)