En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:449

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

1   Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Utveckling och säkerhet på feministisk grund

4.1 Förebyggande av väpnade konflikter

4.2 Feministiska rörelser

4.3 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

4.4 Jämställdhet som ursäkt för krig

5 FN:s resolutioner för kvinnors säkerhet

5.1 Sveriges nationella handlingsplan

5.2 Kvinnors rättigheter och deltagande i fredsprocesser

5.3 Sexuellt våld i väpnade konflikter

5.4 Genusperspektiv vid internationella insatser

5.5 Ratificera FN:s kärnvapenavtal

6 Säkerhetspolitisk forskning

7 En demokratisering av försvaret

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)