En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:449

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Utveckling och säkerhet på feministisk grund

4.1Förebyggande av väpnade konflikter

4.2Feministiska rörelser

4.3Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

4.4Jämställdhet som ursäkt för krig

5FN:s resolutioner för kvinnors säkerhet

5.1Sveriges nationella handlingsplan

5.2Kvinnors rättigheter och deltagande i fredsprocesser

5.3Sexuellt våld i väpnade konflikter

5.4Genusperspektiv vid internationella insatser

5.5Ratificera FN:s kärnvapenavtal

6Säkerhetspolitisk forskning

7En demokratisering av försvaret

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)