En feministisk utrikespolitik

Motion 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2010/11:U296

av Hans Linde m.fl. (V)

En feministisk utrikespolitik

V281

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 En modern utrikesförvaltning 5

4.1 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 6

4.2 Arbetet för jämställdhet i EU 6

5 En feministisk biståndspolitik 6

6 En politik för allas rätt till den egna kroppen och sexualiteten 8

6.1 Rätten till abort 9

6.1.1 Europa – det dåliga exemplet 10

7 En jämställd handelspolitik 11

8 Internationella finansinstitutioner 11

9 Fackliga rättigheter i exportfrizoner 12

10 Prostitution och trafficking 12

10.1 Trafficking vs prostitution 13

10.2 EU:s ansvar 14

10.2.1 Barnen 14

11 Kvinnors säkerhet 14

11.1 Försvarsmakten 15

11.2 Utbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)