En förbättrad kvinnosjukvård

Motion 2021/22:3295 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att förbättra kvinnosjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Endometrios, rektusdiastas och vestibulit är sjukdomar som har det gemensamt att det drabbar kvinnor och att vården allt för sällan tar dessa kvinnors symptom på allvar.

Dessa smärtor är för de flesta långt utöver vad som kan uthärdas. För vissa är smärtan avgränsad till perioder och för andra i princip kronisk. Mer än 30 000 kvinnor i åldrarna 20 till 30 år är drabbade av vestibulit vilket innebär stort lidande och smärta. En stor del av dessa kvinnor söker varje år sjukvården för att få hjälp men allt för många får fel diagnos och rekommenderas svampmedicin vilket inte botar utan tvärtom kan förvärra problemen eller vara direkt farligt och permanenta skador på nerverna.

Den gemensamma nämnaren för många av kvinnorna med dessa tillstånd/sjukdomar är synen på kvinnan och att vården allt för ofta viftar bort deras smärta som “naturlig” eller “oansenlig” och som något som inte behöver medicinsk vård. Förutom att beröva tusentals kvinnor livskvalitet så är det direkt felaktigt när det istället är avgörande med en så tidig diagnos som möjligt för att få rätt hjälp.

För ett tag sedan satt jag ner med ung kvinna som berättade om sin resa genom den svenska sjukvården, hon kunde vittna om bristande kunskap, en fragmenterad vård och ett ovärdigt bemötande som inte tog unga tjejers smärta på allvar. Hennes förslag till mig som riksdagsledamot var följande:

Stärk primärvården

Vårdcentraler behöver öka sin kunskap för att kunna remittera sina patienter rätt i de fall de saknar kompetens eller kunskap att omhänderta och behandla. Det behövs ett bättre samarbete mellan specialister och vårdcentralerna.

Akutmottagningar

Akutmottagningarna ska inte skicka hem en patient med svåra smärtor om man inte gjort absolut allt man kan. Tillgång till akuta smärtstillande som är starkare än paracetamol när det behövs. Vården ska inte bara bota man ska också lindra inte minst mycket svåra smärtor.

Fler specialistmottagningar för kvinnoproblem/sjukdomar

För att minska köerna och för att kvinnor ska kunna få hjälp snabbt innan problemen blir värre behövs specialiserade mottagningar i hela landet. Helst vulvamottagning där gyn, fysioterapi, samtalsterapi arbetar ihop och kan ge en sammanhållen vård och stöd.

Satsa på forskning

Detta för att alla ska kunna få den vård dom behöver för att livskvaliteten ska vara så bra som möjligt. Ett liv med smärtor sänker livskvaliteten

Bättre samarbete i vården

Samarbete mellan urologer och gynekologer och helst även med rehab, zonterapi eller yoga för att problem beror hela kroppen

Nicklas Attefjord (MP)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)