En företagarpolitik för framtiden

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:N323

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

En företagarpolitik för framtiden

mp303

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivaravgifter för soloföretagare.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etableringskonton enligt dansk modell bör införas i Sverige.2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsekvensanalyser av nya regler och tillsättande av ett regelråd.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)