En fungerande sjukförsäkring

Motion 2021/22:2595 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2595

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

En fungerande sjukförsäkring

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Bakgrund

4Prevention

5Ge upprättelse åt de utförsäkrade

6Mål och ambitioner med sjukförsäkringen

7Karensavdraget

8Utredningar av sjukförsäkringspolitiken

8.1Förändrat omställningskrav från 60 års ålder

8.2Prövning vid dag 365 för att få förlängd sjukpenning

8.3Starkare skydd för behovsanställda

8.4Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning

8.5Förändrat arbetsmarknadsbegrepp

8.6Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

8.7Preventionsersättning och rehabiliteringspenning

8.8Bättre stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

8.9Utbyte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)