En fungerande sjukförsäkring

Motion 2021/22:2595 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2595

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

En fungerande sjukförsäkring

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Bakgrund

4 Prevention

5 Ge upprättelse åt de utförsäkrade

6 Mål och ambitioner med sjukförsäkringen

7 Karensavdraget

8 Utredningar av sjukförsäkringspolitiken

8.1 Förändrat omställningskrav från 60 års ålder

8.2 Prövning vid dag 365 för att få förlängd sjukpenning

8.3 Starkare skydd för behovsanställda

8.4 Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning

8.5 Förändrat arbetsmarknadsbegrepp

8.6 Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

8.7 Preventionsersättning och rehabiliteringspenning

8.8 Bättre stöd i sjukskrivnings- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)