En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet

Motion 2022/23:1232 av Maj Karlsson m.fl. (V)

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1232

av Maj Karlsson m.fl. (V)

En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Svensk lagstiftning

5Delaktighet och demokrati

6Tillgänglighetslagstiftningen

7Ekonomisk utsatthet

7.1Specialanpassade bilbarnstolar

8Rätten till arbete

9Hälsa

10Habilitering

10.1Hjälpmedel och medicinsktekniska produkter

10.2Habiliteringsersättningen

11Våld och övergrepp

12Socialtjänst

13LSS

13.1Förenklad biståndsbedömning

13.2Grundläggande behov

14Bostad

15Krisberedskap

16Uppdelad statistik

17Kultur och idrott

18Anhöriga

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)