En grön politik för global utveckling

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:U316

av Åsa Romson m.fl. (MP)

En grön politik för global utveckling

MP1005

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

En grön politik för global utveckling 10

Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12

Alla människors lika rättigheter 13

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 14

Fackliga rättigheter 14

Digitala rättigheter 15

Samhällsstyrning och partnerskap för en ny tid 16

Hållbar utveckling 16

Principer 16

Rätten till och ansvaret för gemensamma globala nyttigheter 16

Jakten på råvaror 17

Klimaträttvisa och klimatinvesteringar i syd 18

Rätten till energi 19

Rätten till mat 20

Rätten till vatten 21

Biologisk mångfald 22

Hållbara städer 22

Fred och mänsklig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (91)