En grön politik för lika rättigheter

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:A402

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

En grön politik för lika rättigheter

mp601

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Inledning 8

3.1 Ett samhälle för alla – på riktigt 8

3.2 En politik för lika rättigheter 9

4 Åtgärder mot diskriminering 10

4.1 Inledning 10

4.2 Bristande tillgänglighet bör utgöra diskriminering 10

4.3 Skapa reella möjligheter för enskilda aktörer att driva diskrimineringsmål 10

4.3.1 En fond med processmedel bör inrättas 11

4.3.2 Förändra reglerna för rättegångskostnader 12

4.4 Ny hetslagstiftning 12

4.4.1 En översyn av hetslagstiftningen krävs 14

4.5 Inrätta en myndighet för lika rättigheter 15

4.6 Transpersoner bör omfattas av hatbrotts-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)