En hållbar digitalisering

Motion 2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:1643

av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

En hållbar digitalisering

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter bör underlättas genom ”En dörr in” och genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitaliseringens kraft bör användas fullt ut och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, såväl myndigheter som välfärdsverksamheter, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur och möjlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)