En hållbar energipolitik

Motion 2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:899

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

En hållbar energipolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Energipolitikens inriktning – Den svenska energipolitiken

2 Energitillförsel

2.1 Vattenkraft

2.1.1 Utökad magasineringskapacitet

2.1.2 Småskalig vattenkraft

2.1.3 Nyprövningar av tillstånd för småskalig vattenkraft

2.2 Kärnkraft

2.2.1 Kärnteknisk forskning

2.2.2 Forskningsreaktor

2.2.3 Stopplag för ny kärnkraft

2.3 Vindkraft

2.3.1 Djurliv

2.3.2 Fondering av medel för skrotning av uttjänta vindkraftverk

2.3.4 Förlorat fastighetsvärde

2.3.5 Fastighetsskatt på vindkraft

2.3.6 Bygdemedel för vindkraften

2.4 Solkraft

2.5 Biogas

2.5.1 Biogödsel

2.5.2 Biogas och biogödsel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)