En hållbar energipolitik

Motion 2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:662

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

En hållbar energipolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Energipolitikens inriktning – den svenska energipolitiken

1.1 Mål för leveranssäkerheten

1.2 Skrota mål för andelen förnybar elproduktion – inför mål för fossilfri elproduktion

1.3 Nytt mål för effektivare energianvändning

2 Energitillförsel

2.1 Vattenkraft

2.1.1 Småskalig vattenkraft

2.1.2 Utökad magasineringskapacitet

2.2 Kärnkraft

2.2.1 Kärnteknisk forskning

2.2.2 Forskningsreaktor

2.2.3 Strategi för nästa generations kärnkraft och SMR-reaktorer

2.2.4 Stopplag för ny kärnkraft

2.3 Kraftvärme

2.4 Vindkraft

2.4.1 Djurliv

2.4.2 Fondering av medel för skrotning av uttjänta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)
Behandlas i betänkande (14)