En hållbar jordbrukspolitik

Motion 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Mål för jordbrukspolitiken 6

Att vara bonde i en globaliserad värld 6

Koncentration, anonymitet, låga priser 7

Bondens nyttoproduktion i centrum 7

Utan bönder ingen hävd 7

Att leva på landsbygden 7

Förbättra för småföretagen 8

Bättre tillgång till kapital för de små företagen 8

Det decentraliserade och mångfasetterade lantbruket 9

Djuren 10

Utan mular ingen mångfald 10

Alla djur har rätt till ett gott liv 11

Närslakt 11

Var rädd om vårt goda djurhälsoläge 11

Jordbrukets negativa miljöpåverkan måste minskas 12

Lagstiftningen – ger golvet 13

Ekonomiska styrmedel – bonus till den som är duktig, börda för den som smutsar ned 13

Kunskapsuppbyggnad – att göra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)