En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:C360

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 4

Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4

Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5

Barnets rätt 6

Hållbar samhällsplanering 6

Ett bristfälligt bostadspolitiskt systemskifte 7

Kooperativ hyresrätt, kollektivhus och boinflytande 8

Kooperativa hyresrätter 8

Boinflytande 9

Skattebefrielse av egen arbetsinsats 9

Bostaden och kretsloppet 10

Energi 10

Avfall 11

Tillgänglighet och äldre 12

Personer med funktionshinder 12

Äldre 12

Jämställdhet, barn och trygghet 13

Regionalpolitik 14

Storstad 14

Mindre städer och glesbygd 14

Samhällsplanering 15

Buller 15

Externa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (32)