En hälso- och sjukvård att lita på

Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3141

av Ebba Busch m.fl. (KD)

En hälso- och sjukvård att lita på

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

En hälso- och sjukvård att lita på

Statligt huvudansvar för sjukvården

Vård efter behov

Inrätta en nationell vårdförmedling

Kraftigt stärkt vårdgaranti och permanent nationell vårdförmedling

En god och nära vård

En primärvårdsreform

Nationella beslut för ökad tillgänglighet

Personcentrering centralt i en god nära vård

Återinför patientansvarig läkare och ett tak för antalet listade patienter

Utveckla 1177 och få en fungerande triagering

Förstärkt hälsofrämjande arbete genom primärvården

Rehabilitering

En reformerad och utökad kömiljard

Vårdplatser på sjukhusen

Regionala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (66)