En hälso- och sjukvård att lita på

Motion 2021/22:4168 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4168

av Ebba Busch m.fl. (KD)

En hälso- och sjukvård att lita på

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Kristdemokraternas grundsyn

En hälso- och sjukvård att lita på

Vård efter behov

Århundradets sjukvårdsreform

Självstyrande regioner med ökad statlig styrning är en dålig idé

Primärvårdens förutsättningar och organisatoriska hemvist

Åtgärder i närtid

Inrätta en nationell vårdförmedling

Öka antalet vårdplatser

Bygg ut primärvården genom fler medarbetare

Kartlägg vårdens administrativa börda

Personcentrering centralt i en god nära vård

Återinför patientansvarig läkare och ett tak för antalet listade patienter

Utveckla 1177 och få en fungerande triagering

Förstärkt hälsofrämjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (79)