En hälso- och sjukvård för jämlikhet och jämställdhet i hela landet

Motion 2022/23:1234 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1234

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En hälso- och sjukvård för jämlikhet och jämställdhet i hela landet

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Stärkt krisberedskap

5Långsiktig planering av kompetensförsörjning och vårdplatser

5.1Satsningar på anställda inom hälso- och sjukvården

5.2Ökat antal vårdplatser

6Rätt till jämlik vård

6.1Förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar i den offentligt finansierade vården

6.2Återupprättad behovsprincip

7Primärvård

7.1Ett nationellt basuppdrag

7.2En enhetlig digital plattform i hela landet

7.3Uppsökande och förebyggande arbete

7.4Vaccinationsprogrammens utveckling

7.5Primärvårdens uppdrag för psykisk hälsa

8Privata utförare inom vården

9Avgiftsfri
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)