En individuell sjukförsäkring

Motion 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer individuellt anpassad sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla kan drabbas av sjukdom och/eller ett funktionshinder och vi ska då känna en trygghet i att det finns en sjukförsäkring som träder in om det innebär att vi inte kan fortsätta att yrkesarbeta.

Dagens system utgår ifrån att vi kan jobba 0, 25, 50, 75 eller 100%, dvs. 0, 10, 20, 30 eller 40 timmar/vecka. Detta system är väldigt fyrkantigt och är inte anpassat till individen.

Många sjukdomar går i skov och gör att det vissa perioder finns ork och möjlighet att jobba mer och vissa perioder mindre. Därför behövs ett mer flexibelt system som är anpassat utifrån individen. Det är inte individen som ska anpassa sig till systemet.

En utredningen behövs för att se över systemet och göra det mer flexibelt.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)