En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:2940

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Mål för hälso- och sjukvården

3.1 En jämlik hälso- och sjukvård

3.2 En tillgänglig vård

3.2.1 Väntetider och vårdgaranti

3.2.2 Vårdplatser

3.2.3 Reglering av kommersiella digitala tjänster

3.2.4 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar

4 Satsningar på personal

4.1 En långsiktig personalförsörjningsplan

4.2 Specialistutbildning för sjuksköterskor

5 Utveckling av primärvården

5.1 Förslag på förändringar i primärvården

5.2 Uppföljning av primärvården

6 En jämlik och sammanhållen vård för barn och unga

6.1 Vaccination

6.2 Tidiga insatser

6.3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)