En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

av Emanuel Öz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En viktig målsättning är att ge alla barn samma möjlighet till att få en god utbildning, men så ser inte verkligheten ut idag. Det är fortfarande föräldrarnas utbildningsbakgrund som är den främsta indikatorn för hur det kommer att gå för en elev i skolan.

Det slår nämligen fel när stödet hemma hos eleverna ser olika ut. Skolan ska vara kompensatorisk, vilket betyder att vi måste ge alla elever det stöd som de behöver när det gäller läxläsning. Då räcker det inte med att ha läxhjälp i skolans lokaler två timmar varje onsdag. På Olaus Petri-skolan i Örebro har de redan implementerat möjligheten till att läsa alla läxor under skolans regi, vilket är ett föredömligt exempel att titta närmare på.

Emanuel Öz (S)

Anders Österberg (S)

Arhe Hamednaca (S)

Börje Vestlund (S)

Carin Jämtin (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-12 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)