En kompetent och säker äldreomsorg

Motion 2021/22:496 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:496

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En kompetent och säker äldreomsorg

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Kompetens och utbildning

4Kunskap, tillsyn och trygghet

5Boende, anhöriga och dagverksamhet

6Ensamhet, alkohol och psykiskt välbefinnande

7Uppföljning

8Privata vårdbolag, statligt stöd och bonusutdelning

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att ta fram nationella riktlinjer gällande samtliga utbildningar för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att utforma en nationell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)