En kompetent och säker äldreomsorg

Motion 2021/22:496 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:496

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En kompetent och säker äldreomsorg

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Kompetens och utbildning

4 Kunskap, tillsyn och trygghet

5 Boende, anhöriga och dagverksamhet

6 Ensamhet, alkohol och psykiskt välbefinnande

7 Uppföljning

8 Privata vårdbolag, statligt stöd och bonusutdelning

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att ta fram nationella riktlinjer gällande samtliga utbildningar för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att utforma en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)